Tổng số câu hỏi: 0 câu --- Đã trả lời: 0 câu
THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA
       
Loading ...

Điều khoản bảo mật

Cỡ chữ
Bản in
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Công Ty TNHH Viễn Bằng không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý khách liên hệ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 
Các nghiên cứu và ý kiến khách hàng về Bảo Vị An
 
Video clips
Fanpage
baovian.vn